Publikacje

 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych osobowych pacjentów” [w:] Meritum. Ochrona danych osobowych, red. D. Lubasz, Wolters Kluwer 2020
 • Sieradzka Aneta (red.), Monitoring w placówkach medycznych, Wyd. Beck, Warszawa 2020
 • Sieradzka Aneta, „Konstytucyjne prawo do prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych” [w:] Monitoring w placówkach medycznych, Wyd.Beck, Warszawa 2020
 • Sieradzka Aneta (red.), Monika Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego i prywatnego, Wyd. Beck, Warszawa 2020
 • Sieradzka Aneta (red.), „Dyrektywa fałszywkowa a RODO”, Wyd. Beck, Warszawa 2019
 • Sieradzka Aneta (red.), Dominika Tykwińska- Rutkowska (red.), „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia a zasady prowadzenia dokumentacji medycznej” [w:] „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”, Wyd. Beck, Warszawa 2019
 • Sieradzka Aneta (red.), Dominika Tykwińska- Rutkowska (red.), „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”, Wyd. Beck, Warszawa 2019
 • Sieradzka Aneta (red.), „Ochrona danych osobowych medycznych”, wespół z: Paweł Litwiński, Kajetan Wojsyk, Edyta Bielak- Jomaa, Monika Krasińska, Mariusz Jagielski, Klara Anders, Piotr Kawczyński, C.H. Beck, Warszawa  2018
 • Sieradzka Aneta, (red.) „Tajemnice transplantacji”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
 • Sieradzka Aneta, „Odpowiedzialność prawna za przekroczenie zasad ochrony dokumentacji medycznej”, [w:] Medium. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Nr 3/2017, Wrocław 2016
 • Sieradzka Aneta, ” Dane i prywatność w transplantologii” [w] „Ochrona danych osobowych medycznych”, red. P.Litwiński, K.Wojsyk, M. Krasińska, E. Bielak-Jomaa,A. Sieradzka, P. Krawczyński, M. Jagielski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych medycznych w podmiotach leczniczych” [w:] „Ochrona danych osobowych w jednostkach gospodarczych” red. M. Typek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, Prawnicze Interpretacje. Prawo w transplantacji narządów [w:] Kobieta z męskim sercem, A. Szklarz, Warszawa 2016
 • Sieradzka Aneta, „Prawnik pro bono”, Pokój Adwokacki 11/2015, Warszawa 2015 http://pokojadwokacki.pl/?post_id=2497
 • Sieradzka Aneta, „Wybory w samorządzie lekarskim” [w:] „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”pod red. A.Pyrzyńska,M.Kropkowski,J.Rzeszowski, Wyd.Naukowe UMK, Toruń 2015
 • Sieradzka Aneta, „Prawnik na Uniwersytecie Trzeciego Wieku”, Pokój Adwokacki 9/2015, Warszawa 2015 http://pokojadwokacki.pl/?post_id=2098
 • Sieradzka Aneta, „Prawo a agresja wobec personelu medycznego”, Służba Zdrowia, Nr/2015, Warszawa, s.47-49.
 • Sieradzka Aneta, „Zakaz komercjalizacji transplantacji w świetle prawa międzynarodowego”, Prawo Europejskie w Praktyce, Nr6/2015,Warszawa,  http://pewp.pl/index.phpoption=com
 • content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=69
 • Sieradzka Aneta, „Małoletni jako kandydat na dawcę narządów”, Medical Maestro Magazine, Nr3/2015, Poznań 2015
 • Sieradzka Aneta, „Zniesławienie – jak się bronić?”, Służba Zdrowia, Nr43-51/2015, Warszawa, s. 50
 • Sieradzka Aneta, „Ochrona danych osobowych w gabinecie dietetyka”, Polish Journal of Nutrition, Nr 1/2015, Łodź
 • Sieradzka Aneta, „Odpowiedzialność cywilna  pielęgniarki i położnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi” [w:] PRAWO dla MEDYCYNY, Medical Maestro Magazine, Poznań, 1/2015, s. 156.
 • Sieradzka Aneta, „Prawo w transplantacji czyli o prawnych aspektach w transplantologii w Polsce i na świecie” [w:] PRAWO dla MEDYCYNY, Medical Maestro Magazine, Poznań  1/2015, s.186.
 • Sieradzka Aneta, „Lekarz przedsiębiorca- obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów” [w:] Medical Maestro Magazine, Nr7/2015, Poznań, 2015
 • Sieradzka Aneta, „Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego” D.Tykwińska-Rutkowska, recenzja monografii, Przegląd Sejmowy, NR 3/2014, Warszawa 2014, s.221.  http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DF                             DEBFDDDA641A24C1257D490045A458/$File/ps122.pdf
 • Sieradzka Aneta, Syp Szymon, „Eksterytorialne stosowanie amerykańskiej ustawy  antykorupcyjnej a problem korupcji w polskiej służbie zdrowia” [w:] „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”, red. T. Sroka, J. Kostrubiec, A. Janus, P. Szczęśniak, Warszawa 2014
 • Sieradzka Aneta, „Rola Rzecznika Praw Pacjenta w kształtowaniu bezpieczeństwa z perspektywy pacjenta” [w:] „Zdrowie i medycyna- wyzwania przyszłości”, red. M. Pasowicz,  Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza AFM, s. 175.
 • Sieradzka Aneta, „Przetwarzanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej” [w:] „Zarządzanie podmiotami leczniczymi- bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali”; red. M. Pasowicz, Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza AFM, s. 85
 • Sieradzka Aneta, Haniszewski Wojciech „Działy farmacji konieczne – i wpisywanedo rejestru” [w:] „Rozliczenia księgowe  działalności leczniczej” nr 12/2012, Warszawa 2012,  s. 58
 • Sieradzka Aneta, analiza, ”Nowa ustawa śmieciowa rewolucją w systemie gospodarowania odpadami” (analiza), Barometr Rozwoju Małopolski Nr 28-29/2011, Katedra Analiz Regionalnych Klubu Jagiellońskiego, Kraków 2011, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Barometr-Rozwoju-Malopolski-28-29-128-129.pdf
 • Sieradzka Aneta,  „Pozycja ustrojowa Prezydenta Rosji w świetle postanowień Konstytucji Federacji Rosyjskiej” [w:] „Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata”, red. R. Zych,  Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2011, s.31.
 • Sieradzka Aneta, „Status mniejszości narodowych w Unii Europejskiej a prawa mniejszości w świetle polskiego ustawodawstwa” [w:] „Konstytucja w dobie europejskich wyzwań”,  red. M. Zubik, A. Paprocka, R. Puchta, Instytut Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 201.