Scroll Top

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawna Aneta Sieradzka, ul. Francuska 27/6, 03-906 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości w sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo kierować do Administratora pisemnie na adres: office@anetasieradzka.pl
Dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu:
a) realizacji świadczonych przez Administratora usług i zawartych umów bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) prowadzenia korespondencji elektronicznej mailowej bądź poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) spełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu, tj. przez czas trwania umowy, prowadzenia korespondencji bądź wymagany przepisami czas przechowywania dokumentacji. Po tym okresie dane osobowe
zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W zakresie danych osobowych mają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzoru. Uprawnienia mogą zostać zrealizowane poprzez korespondencję elektroniczną: office@anetasieradzka.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej, realizacji umowy, podjęcia działań w celu świadczenia usług przez Administratora. W ramach aktywności na stronie internetowej mogą zostać pobrane pliki cookies, tj. adres IP, ścieżka zwiedzania strony, dane przeglądarki. W celu
nieprzekazania części danych należy zablokować pliki cookies w przeglądarce. Możliwe jest także wykasowanie plików cookies zapisanych na urządzeniach końcowych poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej.