Scroll Top

Sztuczna inteligencja

Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów opartych na sztucznej inteligencji w obszarze prawnym, etycznym ale także organizacyjnym. Nasze usługi obejmują:

• doradztwo prawne w obszarze ochrony danych osobowych oraz wykazywanie;
• zgodności z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym;
• szkolenia i wykłady dla pracowników;
• tworzenie wewnętrznych procedur, uwzględniających etyczne aspekty stosowania AI;
• opinie prawne dotyczące stosowania AI;
• tworzymy strategie budowy wewnętrznych działów AI w przedsiębiorstwach;
• doradzamy sektorowi medycznemu w obszarze robotyki szpitalnej.

Eksperci naszej kancelarii, prawnicy i etycy posiadają doświadczenie naukowe i praktyczne w obszarze AI, oparte na doradztwie na rzecz międzynarodowych projektów, a także krajowych. Ponadto, sukcesywnie wnosimy wkład w rozwój doktryny AI poprzez kolejne publikacje naukowe.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.