Scroll Top

Sygnaliści

W obszarze tzw. ochrony sygnalistów wspieramy naszych Klientów w obszarach:

  • opracowujemy i wdrażamy wewnętrzne polityki w obszarze zgłaszania i przeciwdziałania nieprawidłowościom (zarządzenia, regulaminy, uchwały,
    formularze);
  • oferujemy pełnienie funkcji Compliance Officera – usługa abonamentowa
  • szkolimy z systemu ochrony sygnalistów, opracowujemy materiały edukacyjne dla pracowników;
  • opracowujemy procedury antykorupcyjne, kodeksy etyki pracownika;
  • przeprowadzamy audyty oraz identyfikujemy ryzyka prawne i biznesowe.

W naszej książce, Ochrona sygnalistów pod współredakcją Anety Sieradzkiej z 2021 r. dzielimy się wieloletnim doświadczeniem w obszarze ekspertyzy Compliance i wskazujemy na dobre praktyk, przydatne naszym Klientom.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.