Scroll Top

Inspektor Ochrony Danych

Oferujemy Państwu outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych. Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które ze względu na przepisy są zobowiązane do utworzenia takiej funkcji i chcą aby za politykę ochrony danych osobowych w ich firmie byli odpowiedzialni wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści w obszarze prawa. Inspektora Ochrony Danych dopasowujemy indywidualnie, zgodnie z przepisami i Państwa potrzebami, oferując elastyczne formy abonamentowe.

Od 25 maja 2018r. zaufało nam wiele wiodących firm na polskim rynku, powierzając nam pełnienie funkcji IOD.